Jakie są opcje statusu innego konta?

Istnieją cztery różne opcje statusu konta:

  • Zaktualizowany + czas - czas, w którym konto zostało zsynchronizowane.
  • Synchronizowanie - konto pobiera teraz pocztę.
  • Połączono - konto natychmiast otrzyma e-mail.
  • Connected + Quiet - konto natychmiast odbierze wiadomość e-mail, ale nie pojawi się powiadomienie o nowej poczcie.

Zwróć uwagę, że statusy Aktualizacje i Synchronizacje są bardziej powszechne w Pobieranie lub Ręcznie . Jakie są tryby synchronizacji BlueMail?

    Zobacz też