Jak wykonywać operacje na wielu mailach, luzem? Jak archiwizować / usuwać / oznaczać jako przeczytane wiele wiadomości e-mail?

Możesz wykonać akcję na wielu wiadomościach jednocześnie za pomocą trybu edycji wielokrotnej .

Możesz wejść w ten tryb na dwa sposoby:

  1. Korzystanie z menu z trzema kropkami w prawym górnym rogu widoku listy wiadomości e-mail
  2. Długie kliknięcie wiadomości e-mail w widoku listy wiadomości e-mail

Po przejściu do tego trybu możesz wybrać wiadomości, na których chcesz zastosować akcję, a następnie wykonać je na wszystkich naraz. Czynności obejmują Zaznacz wszystko, Usuń, Przenieś, Archiwizuj, Oznacz jako przeczytane / Nieprzeczytane, Oznacz jako Gotowe / Undone, Star / Unstar i inne w zależności od kontekstu i dostawcy poczty e-mail.

    Zobacz też