Jak dodać adres e-mail do książki telefonicznej Kontakty?

BlueMail oferuje wiele sposobów osiągnięcia tego:

  • Możesz szybko dotknąć awatara / obrazka nadawcy z listy mailowej, a zobaczysz opcję Dodaj ten kontakt .
  • Możesz zrobić to samo z samego widoku poczty.
  • Możesz długo naciskać nadawcę (pogrubiony tekst) z widoku poczty, a następnie opcji Dodaj do kontaktu .
  • Na koniec i ponownie w widoku poczty możesz kliknąć Więcej szczegółów , długo dotykać dowolnego kontaktu, a następnie opcję Dodaj do kontaktu .

Uwaga: Dodając kontakt, łączymy się z istniejącą aplikacją kontaktów i zazwyczaj otrzymujemy opcje utworzenia nowego kontaktu lub aktualizacji istniejącego kontaktu.

Skopiuj adres e-mail

    Zobacz też