Jak dodać wiele aliasów na konto?

Co to są aliasy?

Alias to alternatywny adres e-mail wskazujący na istniejące konto e-mail. Oznacza to, że wiadomość e-mail wysłana do Twojego aliasu pojawi się w tej samej skrzynce odbiorczej, co Twój główny adres e-mail. Możesz także wysłać wiadomość e-mail z alternatywnego adresu e-mail bez przełączania kont.

Od rozmów z kupującymi w domu, przez sprzedaż samochodu lub poszukiwanie pracy, aliasy są idealnym rozwiązaniem, gdy chcesz skorzystać z tymczasowego adresu e-mail.

Jak dodać Alias?

Aby dodać alias do BlueMail, dotknij Więcej ... | Różne ustawienia konta | Stuknij konto, dla którego chcesz dodać alias do | Edytuj aliasy | + | wpisz swój nowy alias e-mail, a następnie nazwę.

Jak korzystać z Aliasu?

Wysyłanie wiadomości e-mail przy użyciu Aliasu odbywa się po prostu wybierając adres Od w widoku wiadomości e-mail.

Uwaga: musisz najpierw utworzyć alias utworzony z dostawcą poczty e-mail. Poniżej wymieniono kilka zasobów do utworzenia aliasu dla różnych dostawców:

    Zobacz też