Jakie są zaawansowane ustawienia konta?

Aby uzyskać dostęp do zaawansowanych ustawień konta, przejdź do:

Więcej ... | Różne ustawienia konta | Stuknij w konto | Zaawansowane ustawienia konta

Dostępne są następujące opcje:

  • Zawsze BCC - Dodaj adres do BCC automatycznie.
  • Zawsze pokazuj CC / BCC w Compose - Show CC / BCC domyślnie.
  • Użyj wysokiej ważności - Dodaj wysoką ważność jako domyślną.
  • Włącz Potwierdzenie odczytu - Dodaj potwierdzenie odczytu jako domyślne.
  • Nie dołączaj do wysłanych wiadomości - włącz tę funkcję, jeśli otrzymasz zduplikowane wiadomości e-mail w folderze wysłanych elementów.

    • Uwaga: jest to nieistotne w przypadku większości typów kont, takich jak Gmail, Outlook i może być wyszarzone (niedostępne).
  • Styl wysyłania nagłówków - nagłówki mobilne (styl Gmaila) / pełne nagłówki (styl Outlooka).

    Zobacz też