Czy wspierasz BCC?

BlueMail obsługuje BCC. W trybie komponowania wybierz menu z trzema kropkami i wybierz Dodaj DW / UDW , po czym zrzuci dodatkowe linie dla DW i UDW, w których możesz dodać odbiorców.

Możesz także ustawić te linie, aby były wyświetlane jako domyślne, używając opcji Więcej (ooo) | Różne ustawienia konta | Stuknij w konto | Zaawansowane ustawienia konta | Zawsze pokazuj linie CC / BCC w kompozycie.

Uwaga: Możesz również automatycznie dodać się do BCC

    Zobacz też