Jakie są ikony na dolnym pasku widoku listy?

Poniżej znajdują się ikony paska dolnego i ich opis:

| W pudełku | Mail | | Ludzie | Ludzie | | Komponować | Skomponuj | | Zadania | Zadania | | Więcej | Więcej |

    Zobacz też