Czy obsługujesz CalDAV dla kalendarza?

Absolutnie! Obsługujemy większość konfiguracji CalDAV, a dzięki naszej nowej funkcji CalDAV możesz łatwo dodać swój kalendarz do synchronizacji z naszą Zintegrowaną aplikacją kalendarza .

Aby dodać CalDAV do swojego konta, wybierz Więcej (ooo) | Różne ustawienia konta | wybierz odpowiednie konto | Edytuj konto | dotknij CalDav URL

Następnie wprowadź adres URL CalDAV podany przez dostawcę Internetu i poczekaj na potwierdzenie.

Po pomyślnym dodaniu adresu URL przejdź do naszej Zintegrowanej aplikacji kalendarza (w szufladzie konta), Odśwież kalendarz (dotknij pionowego menu z trzema kropkami w prawym górnym rogu), a zobaczysz, że twój kalendarz zaczyna się synchronizować.

Początkowa synchronizacja CalDAV może potrwać kilka minut w zależności od liczby wydarzeń, które aktualnie posiadasz.

Uwaga: jeśli nie znasz swojego adresu serwera CalDAV dostawcy Internetu, zwykle będzie on umieszczony na stronie internetowej.

    Zobacz też