Pchać

  • Czy powiadomienie otworzy aplikację?
  • Jakie akcje są dostępne w Powiadomieniach?
  • Aplikacja nie działa, czy otrzymam Powiadomienia o przychodzących nowych wiadomościach e-mail? Co to jest powiadomienie push? Czy wspierasz Push?
  • Jak okresowo sprawdzać pocztę e-mail? Jak ustawić interwał pobierania?
  • Nie odbieram powiadomień push. Jak sprawdzić stan wypychania?
  • Jak wyłączyć powiadomienia w określonym czasie? Co to jest opcja Nie przeszkadzać?