Jak zmienić moje konto domyślne?

Możesz zmienić swoje konto domyślne za pomocą Więcej | Ustawienia globalne | Zaawansowane funkcje i będziesz miał te opcje:

  • Konto domyślne przy uruchamianiu aplikacji - Które konto otworzy się BlueMail po otwarciu BlueMail. Możesz także zmienić domyślne konto podczas uruchamiania aplikacji podczas czytania wiadomości e-mail za pomocą wyboru konta, naciskając logo w lewym górnym rogu i wybierając żądane konto. Za każdym razem, gdy otwierasz BlueMail, zostanie on otwarty tam, gdzie go ostatnio zostawiłeś.
  • Domyślny Od w Unified Inbox - Z którego konta zostanie wysłana nowa wiadomość e-mail.

Ponadto możesz także zmienić adres nadawcy, dotykając go w komponencie i wybierając inny adres.

    Zobacz też