Jak ręcznie skonfigurować moje konto?

Możesz dodać swoje konto ręcznie, klikając Więcej ... | Różne ustawienia konta | Dodaj konto (+) | Dodaj inne konto | Inny adres e-mail , a następnie wykonaj następujące kroki:

  1. Wprowadź swój adres e-mail i hasło.
  2. Odznacz Automatycznie i dotknij Dalej .
  3. Wybierz typ konta: IMAP / Exchange / POP3 .
  4. W pełni skonfiguruj swoje ustawienia przychodzące i dotknij Dalej .
  5. W pełni skonfiguruj ustawienia wychodzące i dotknij Dalej .
  6. Zaczekaj, aż Twoje konto zostanie skonfigurowane, a Voila! Witamy w BlueMail.

Uwaga: Jeśli nie masz pewności co do ustawień poczty e-mail, skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać szczegółowe informacje. Możesz zobaczyć te kroki przedstawione w naszym wideo poniżej:

    Zobacz też