Jak skonfigurować akcje Multi Edit?

Aby skonfigurować akcje edycji wielokrotnej, w widoku poczty dotknij Więcej ... | Ustawienia globalne | Dostosuj menu | Skonfiguruj przyciski akcji | Skonfiguruj akcje edycji wielokrotnej .

Wybierz 4 akcje.

Już wybrane akcje będą zaznaczone na szaro.

| | Usuń | | | Archiwum | | | Oznacz jako przeczytane / nieprzeczytane | | | Star / Unstar | | | Przenieś | | | Zaznacz wszystko | | | Gotowe / Undone |

    Zobacz też