Czy wspierasz konwersacje? Jak mogę wyłączyć / włączyć konwersacje?

BlueMail w pełni obsługuje konwersacje i inteligentnie agreguje wszystkie wiadomości e-mail wysłane i odebrane w tej samej rozmowie i łączy je w jedną rozmowę dla wygody użytkownika. Możesz także wykonywać operacje zbiorcze w całej rozmowie.

W widoku listy wiadomości konwersacja jest wskazywana przez dane i godzinę ostatniego przychodzącego nadawcy, a także liczbę wymienianych wiadomości e-mail w tej rozmowie. Stuknięcie w awatar spowoduje wyświetlenie wszystkich wiadomości e-mail w tej rozmowie. Pamiętaj, że operacje Done / Snooze są wyłączone podczas rozmowy.

Aby włączyć / wyłączyć "Rozmowy", wybierz Więcej (ooo) | Ustawienia globalne | Rozmowy / Klastry | Włącz rozmowy Podczas przeglądania rozmowy możesz sortować kolejność elementów konwersacji, wybierając menu z trzema kropkami i naciskając " Zmień sortowanie konwersacji" .

    Zobacz też