Tworzenie i usuwanie grupy

Istnieją trzy sposoby tworzenia nowej grupy:

  • Jeśli wysłałeś lub otrzymałeś e-mail z więcej niż jednym odbiorcą, dotknij awatara grupy (ikona), a otrzymasz ekran, na którym możesz edytować informacje o grupie.
  • Innym sposobem jest zapisanie sugerowanej grupy , dotknij Więcej ... | Edytuj profil, grupy i kontakty | Wybierz zakładkę Grupy | Wybierz kartę <Sugestie grup> | Stuknij w grupę .
  • Aby utworzyć grupę od podstaw, dotknij Więcej ... | Edytuj profil, grupy i kontakty | Wybierz zakładkę Grupy | CREATE | Dodaj kontakty | Dodaj obraz i nazwę .

Aby usunąć grupę, po prostu usuń nazwę grupy i zdjęcie przy użyciu menu edycji grupy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat edycji nazwy i zdjęcia grupy, kliknij tutaj .

    Zobacz też