Czy wspierasz dźwięki? Jak mogę dostosować powiadomienia dźwiękowe?

Aby dostosować powiadomienia dźwiękowe, wykonaj następujące czynności:

Konta | dotknij konta, które chcesz zaktualizować | Niestandardowe dźwięki przychodzące i wybierz nowy dźwięk poczty przychodzącej. Uwaga: Sprawdź, czy nie jesteś w trybie cichym podczas sprawdzania powiadomień dźwiękowych. Poza tym Android może odtwarzać tylko jeden dźwięk naraz, więc jeśli otrzymasz powiadomienia z wiadomości e-mail z więcej niż jednej aplikacji, zostanie odtworzony tylko jeden dźwięk.

    Zobacz też