Jak usunąć konto?

Możesz usunąć konto, używając: Więcej | Różne ustawienia konta | dotknij konta, które chcesz usunąć | Edytuj konto | Usuń konto | Potwierdź za pomocą OK .

    Zobacz też