Czy wspierasz dźwięki? Jak mogę dostosować powiadomienia dźwiękowe?

Aby dostosować powiadomienia dźwiękowe, wykonaj następujące czynności:

Więcej ... | Powiadomienia | Przejdź do żądanego konta | Sound | Vibrate | LED | Niestandardowe dźwięki przychodzące i wybierz nowy dźwięk przychodzącej wiadomości e-mail.

Uwagi

  • Sprawdź, czy nie jesteś w trybie cichym podczas sprawdzania powiadomień dźwiękowych.
  • Android może odtwarzać tylko jeden dźwięk na raz, więc jeśli otrzymasz powiadomienia na temat e-maili z więcej niż jednej aplikacji, zostanie odtworzony tylko jeden dźwięk.

    Zobacz też