Gdzie są przechowywane moje szkice?

Kopie robocze wiadomości e-mail, które komponujesz, ale jeszcze nie wysłały (z powodu braku połączenia internetowego lub z innego powodu), są przechowywane.

Możesz wyświetlić foldery za pomocą: Przesuń palcem od lewej krawędzi lub dotykając logo lewego górnego rogu i wybierając żądane konto. Wybierz Wersje robocze, zobacz swoje wersje robocze.

    Zobacz też