Jak tworzyć, zmieniać nazwy lub usuwać foldery?

Aby utworzyć, zmienić nazwę lub usunąć folder, dotknij Więcej ... | Konta | Wybierz konto | Zarządzanie folderami i wybierz:

  • Utwórz folder - Wprowadź nazwę folderu i dotknij OK
  • Zmień nazwę folderu - wybierz folder, którego nazwę chcesz zmienić, wprowadź nową nazwę i dotknij opcji OK
  • Usuń folder - wybierz folder, który chcesz usunąć i potwierdź, dotykając TAK (lub anuluj operację, dotykając NIE )

Uwagi:

Konta IMAP i Exchange - operacje na folderach będą zsynchronizowane z twoim serwerem pocztowym, dlatego jeśli utworzysz, zmienisz nazwę lub usuniesz folder, BlueMail wykona tę samą operację na serwerze.

Konta POP3 - Foldery są lokalne i istnieją tylko na Twoim urządzeniu. Jeśli utworzysz, zmienisz nazwę lub usuniesz folder, będzie on istnieć tylko w BlueMail na tym urządzeniu.

BlueMail Utwórz folder

    Zobacz też