Jak zmienić ustawienia klastra?

Aby uzyskać dostęp do zaawansowanych funkcji i dostosować sposób zachowania klastrów w widoku głównym:

Dotknij Więcej ... | Ustawienia globalne | Rozmowy / Klastry . W obszarze Klastry - Widok główny znajdują się ustawienia umożliwiające dostosowanie zachowania klastrów w widoku głównym.

  • Pokaż cały klaster po kliknięciu - kliknięcie wiadomości e-mail w widoku listy wiadomości e-mail spowoduje otwarcie listy wiadomości klastra.
  • Wykonuj operacje na całym klastrze - operacje wykonywane w trybie wielokrotnej edycji będą miały wpływ na cały klaster.
  • Potwierdź przed uruchomieniem na klastrach - Włącz powiadomienie o potwierdzeniu przed wykonaniem działania w klastrze.

    Zobacz też