Jak zmienić domyślny filtr?

Domyślnie filtr Wszystko jest wstępnie wybrany. Jeśli chcesz zmienić domyślny filtr przy otwieraniu BlueMail, naciśnij Więcej ... | Ustawienia globalne | Filtr domyślny i wybierz opcję Wszystkie, Nieprzeczytane, Oznaczone gwiazdką lub Przychodzące.

Główny selektor widoku

    Zobacz też