Jak wybrać, które wiadomości e-mail mają być klastrowane?

Dzięki opcji klastra dostępnej w selektorze kont wybierasz swój poziom klastrowania, aby lepiej odpowiadał Twoim potrzebom.

Proszę dotknij środkowego górnego paska akcji na ekranie, gdzie możesz zobaczyć "v", a następnie wybierz Klastry | Wybierz jedno z poniższych ustawień.

  • Włączone - wszystkie osoby i usługi w Twojej skrzynce odbiorczej będą grupowane
  • Tylko usługi - tylko klastrowane będą usługi lub biuletyny
  • Wyłączone - wiadomości e-mail nie będą klastrowane

Dowiedz się więcej o klastrach i ich używaniu.

    Zobacz też