Jak wyłączyć powiadomienia w określonym czasie? Co to jest opcja Nie przeszkadzać?

Możesz wybrać określone czasy spokoju, dla których powiadomienia będą tłumione, aby dopasować swoje pragnienia.

Aby to zrobić, przejdź do Więcej ... | Powiadomienia | przewiń do konta | Nie przeszkadzać | odznacz opcję Zawsze powiadamiaj i ustaw odpowiednio okresy:

  • Ciche dni - Jeśli zaznaczysz dni, w tych dniach NIE otrzymasz żadnych powiadomień przez cały dzień - może to być użyteczne w weekendy, wakacje, dni wolne od pracy itp. Uwaga: Godziny nie dotyczą oznaczonych dni.
  • Ciche godziny - jeśli zaznaczysz zakres cichych godzin, powiadomienia będą wyłączone na te godziny, we wszystkie dni, na przykład przydatne w porze nocnej.

BlueMail ma na celu umożliwienie efektywnego korzystania z poczty e-mail, kiedy i jak chcesz, oraz wspierania Twojego stylu życia i potrzeb.

    Zobacz też