Co to jest folder Junk / Spam?

Wiadomości e-mail od nadawców lub domen zablokowanych w usłudze BlueMail lub oznaczonych jako spam w dostawcy poczty e-mail zostaną wysłane do folderu wiadomości- śmieci , zwanego także spamem lub zbiorczym .

Możesz przeglądać foldery za pomocą: Przesuń palcem od lewej krawędzi lub dotykając ikonę lewego górnego rogu i wybierając żądane konto, a następnie wybierając folder Junk / Spam .

    Zobacz też