Gdzie są Odłożone / Gotowe wiadomości e-mail w innych klientach pocztowych / WWW / PC?

Drzemka + i Gotowe są wewnętrznymi funkcjami BlueMail. Nie przenosimy tych e-maili w inne miejsca w folderach.

    Zobacz też