Jak oznaczyć wiadomość e-mail jako Odłóż +? Jak dodać e-mail do zadań?

Później

Możesz dodać wiadomość e-mail do zadań / odłożyć e-mail za pomocą następujących metod:

Odłożona wiadomość e-mail pojawi się w Odłożonych i wszystkich filtrach , ale nie w przychodzącej ani gotowej .

    Zobacz też