Co robi Drzemka +?

ic_action_later +

Czasami znajdujesz się w sytuacji, gdy obsługa poczty jest nieskuteczna, możliwa lub uzasadniona. Może być konieczne poczekanie do określonego czasu, przebywanie w określonym miejscu lub posiadanie określonych zasobów lub warunków wstępnych. W przypadku tych e-maili możesz odroczyć obsługę. BlueMail przygotował dla Ciebie gotowe ramy czasowe: później dzisiaj, pod koniec dnia, następnego dnia / tygodnia / miesiąca lub pewnego dnia w przyszłości. Możesz także wybrać konkretną datę / godzinę, co jest przydatne, gdy wiesz dokładnie, kiedy byłby najbardziej odpowiedni czas na obsłużenie tej wiadomości.

Po odłożeniu e-maila zostanie on dodany do zadań

Uwaga: jeśli użyjesz Filtra przychodzących , nie zobaczysz e-maili oznaczonych jako Odłożone + .

    Zobacz też