Czy istnieje możliwość dodania wielu kont?

Dzięki BlueMail możesz skonfigurować wiele kont od wielu dostawców. Możesz uzyskać dostęp do każdej z nich osobno lub korzystać ze zunifikowanej skrzynki odbiorczej, aby zarządzać wszystkimi z jednego miejsca. Dość wygodne.

    Zobacz też