Nazwanie grupy i ustawianie zdjęcia

Aby edytować nazwę grupy i zdjęcie, dotknij ikony grupy.

Edytuj imię

  • Stuknij ikonę pióra
  • Wprowadź nową nazwę grupy
  • Dotknij ZAPISZ

Edytuj zdjęcie grupowe

Stuknij ikonę aparatu, a następnie:

  • Wybierz zdjęcie - ze swojej galerii
  • From Camera - Zrób zdjęcie
  • Wyszukiwanie w Internecie - Poszukaj obrazu online

    Zobacz też