Jak poruszać się między folderami? Gdzie mogę zobaczyć kopie robocze, wysłane, archiwizowane i foldery na śmieci? Jak wyświetlić foldery inne niż Inbox?

Aby wyświetlić foldery dla bieżącego konta, wybierz lewy górny róg, a panel z listą folderów pojawi się pod nazwą konta. Panel możesz też zobaczyć, przesuwając go od środkowej lewej krawędzi ekranu.

Najpierw pokazujemy foldery utworzone przez dostawcę poczty e-mail, a następnie foldery niestandardowe. Po prostu przesuń w dół, aby wyświetlić pozostałą listę folderów.

Foldery utworzone przez dostawcę poczty są nazywane folderami systemowymi. Podczas korzystania z konta IMAP nie można ich zmienić ani usunąć, chyba że robisz to u swojego operatora. Oto kilka przykładów folderów systemowych:

  • W pudełku
  • Warcaby
  • Wysłane
  • Śmieci
  • spam
  • Skrzynka nadawcza
  • Zarchiwizuj wszystko

Wszystkie inne foldery są tworzone przez użytkownika i mogą być zmienione, usunięte, skopiowane, przeniesione lub utworzone.

Uwaga: Tylko folder Skrzynka odbiorcza jest jedynym, który synchronizuje się regularnie, inne foldery synchronizują się natychmiast po ich otwarciu.

    Zobacz też