Jak ustawić tryby powiadomień?

Aby ustawić tryb powiadomień w BlueMail, dotknij Więcej ... | Powiadomienia | * Pod swoim kontem dotknij Tryb powiadomień * .

Powiadomienia BlueMail

Dostępne są dwa filtry:

  • Wszystkie - każdy otrzymany e-mail będzie miał powiadomienie
  • Tylko osoby - tylko e-maile od osób będą miały powiadomienie, a serwisy takie jak eBay, Amazon lub Twitter będą milczeć.

Tryb powiadamiania BlueMail

    Zobacz też