Jak mogę zaktualizować moje hasło na moim koncie Gmail przy użyciu OAuth?

Aby zaktualizować lub zmienić hasło na swoim koncie Gmail, po prostu dotknij Więcej ... | Różne ustawienia konta | Wybierz swoje konto Gmail | Aktualizować hasło

Gmail BlueMail

Zostanie wyświetlony ekran z monitem o zalogowanie się na koncie Gmail. Po zaktualizowaniu nowych danych konto ponownie będzie gotowe.

    Zobacz też