Co to jest widok osób?

Widok osób to nowy i oryginalny sposób przeglądania skrzynki odbiorczej i zmniejszania jej liczby.

Uporządkowuje wiadomości e-mail w trzech typach:

  • Ludzie
  • Grupy
  • Usługi

Ludzie

Stuknięcie w jedną z osób otworzy listę wszystkich twoich rozmów z tą osobą.

Grupy

Naciśnięcie jednej z grup spowoduje wyświetlenie wszystkich wątków e-mail grupy.

Usługi

Otwarcie usługi z widoku Osoby otworzy listę wszystkich wiadomości e-mail otrzymanych z tej Usługi.

Wyświetlacz jest sortowany na podstawie najnowszych wiadomości e-mail do najstarszych.

Jak mogę zobaczyć tylko grupy i kontakty?

Użyj filtra "Kontakty", aby wyświetlić wiadomości e-mail z grup i kontaktów.

Stuknij w Widok osób | Stuknij w górny pasek - środek | Łączność

Jak mogę zobaczyć tylko usługi?

Użyj filtra "Usługi", aby wyświetlić tylko Usługi.

Stuknij w Widok osób | Stuknij w górny pasek - środek | Usługi

Ten filtr będzie wyświetlał tylko wiadomości e-mail z usług, które są zgrupowane razem.

    Zobacz też