Jak poprosić o potwierdzenie odczytu?

Aby poprosić o potwierdzenie odczytu, naciśnij menu z trzema kropkami na ekranie tworzenia wiadomości i wybierz opcję Włącz potwierdzenie odczytu .

Możesz także ustawić tę opcję jako domyślną, używając opcji Konta | dotknij konta | Zaawansowane ustawienia konta | Włącz potwierdzenie odczytu .

Należy pamiętać, że tylko odbiorcy korzystający z serwerów pocztowych obsługujących tę funkcję po drugiej stronie, takich jak serwery Exchange, będą zgłaszać komunikaty o odbiorze z powrotem do usługi BlueMail.

Ponadto, na niektórych klientach, odbiorca musi zatwierdzić przed wysłaniem potwierdzenia odczytu i potwierdzić akceptację.

    Zobacz też