Jak mogę odróżnić status odczytu / nieprzeczytania wiadomości e-mail?

BlueMail oznacza e-maile jako przeczytane lub nieprzeczytane:

BlueMail Czytaj Nieprzeczytane

Pusty okrąg jest czytany, a wypełniony oznacza nieprzeczytany e-mail. Ponadto nadawca i temat nieprzeczytanego e-maila będą pogrubione. Kolor identyfikuje konto i pomaga ustalić priorytety podczas korzystania ze zunifikowanej skrzynki odbiorczej, dzięki czemu można łatwo zidentyfikować konto tego e-maila.

Możesz zmienić status odczytu / nieprzeczytania wiadomości.

    Zobacz też