Jak usunąć i odczytać konto

Usuń konto

Możesz usunąć swoje konto, klikając Więcej ... | Różne ustawienia konta | dotknij konta, które chcesz usunąć | Edytuj konto | Usuń konto | Potwierdź za pomocą OK

Dodaj konto

Możesz dodać swoje konto, klikając Więcej ... | Różne ustawienia konta | Dodaj konto (+) | Dodaj inne konto :

  • Jeśli możesz znaleźć swojego dostawcę na liście, wybierz swojego dostawcę | Wprowadź swój adres e-mail i hasło | Dalej .
  • Jeśli nie możesz znaleźć swojego usługodawcy na liście, wybierz Inny e-mail | Wprowadź swój adres e-mail i hasło | Następny | Wybierz typ protokołu, jeśli dotyczy (IMAP / POP3 / Exchange) .

Jeśli powyższe czynności nie działały dla Ciebie lub masz specjalną konfigurację dla swojego serwera e-mail, możesz dodać swoje konto ręcznie .

    Zobacz też