Jak usunąć kontakt z autouzupełniania

Aby usunąć kontakt z autouzupełniania, kliknij Więcej ... | Edytuj profil, grupy i kontakty | Kontakty | Wyszukaj kontakt (y) .

Stąd masz dwie opcje. Możesz usunąć kontakt z wyświetlania na liście autouzupełniania lub całkowicie usunąć kontakt.

  • Aby usunąć kontakt z paska autouzupełniania bez usuwania tego kontaktu, wyłącz tę osobę w autouzupełnianiu .
  • Aby całkowicie usunąć ten kontakt, dotknij menu z trzema kropkami | Usuń | Tak .

    Zobacz też