Odnów konto Exchange

Dodaliśmy nowe ulepszenia do obsługi Exchange i Office 365, w tym synchronizację kalendarza i kontaktów.

Aby te funkcje działały dobrze, może być konieczne usunięcie i ponowne dodanie konta jako Exchange ActiveSync.

Aby usunąć swoje konto, dotknij Więcej ... | Różne ustawienia konta | Wybierz konto, które chcesz usunąć | Edytuj konto, a następnie usuń konto .

Po ponownym dodaniu konta jako ActiveSync wybierz Dodaj inne konto | Wymiana | upewnij się, że pole wyboru ActiveSync jest włączone i kontynuuj dodawanie konta.

    Zobacz też