Jak zapisać załącznik? Jak korzystać z załącznika w innych aplikacjach? Jak zachować załącznik na mojej karcie SD?

Stuknij w Szary pasek, który pojawia się na dole załącznika. Spowoduje to przejście do ekranu Zapisz jako, dzięki czemu możesz wybrać miejsce zapisania załącznika.

Uwaga: Zapisywanie załączników na karcie SD nie jest jeszcze obsługiwane i pracujemy nad dodaniem tej funkcji.

    Zobacz też