Jak zapisać załączniki w folderze swojego wyboru?

Aby zapisać załączniki w określonym folderze, dotknij szary pasek, aby otworzyć opcję Zapisz jako.

  • Przejdź do żądanego folderu za pomocą Eksploratora folderów
  • Wybierz Zapisz

BlueMail zapisze załącznik w wybranym folderze.

Uwaga: Wybrany folder początkowy będzie domyślnym folderem do zapisywania załączników .

    Zobacz też