Jak wybrać konto na znaczek?

W przypadku urządzeń, które obsługują znaczek na ikonie aplikacji, możesz wybrać konto e-mail do oznaczenia za pomocą opcji Więcej ... | Ustawienia globalne | Nieprzeczytana liczba | Numer odznaki aplikacji i wybierz żądane konto.

    Zobacz też