Wybierz, które foldery mają być synchronizowane dla konta Exchange / ActiveSync

Jak wybrać foldery do zsynchronizowania konta My Exchange / ActiveSync?

Niektórzy użytkownicy Exchange mogą mieć możliwość wyboru folderów, które chcieliby zsynchronizować. Dla użytkowników z dużymi skrzynkami pocztowymi może to pomóc ci wybrać foldery, które chcesz zsynchronizować z BlueMail, a które nie.

Zarządzanie folderami

Aby wybrać foldery, które chcesz zsynchronizować podczas korzystania z konta Exchange / ActiveSync, po prostu dotknij Więcej ... | Różne ustawienia konta | Wybierz żądane konto | Zarządzanie folderami

Wybierz folder

Na koniec stuknij Folder Sync i wybierz foldery, które chcesz zsynchronizować.

Uwaga: Jeśli w folderze, który wybrałeś do synchronizacji, masz podkatalogi, musisz wybrać każdy z podfolderów osobno, aby również zostały zsynchronizowane. Tylko e-maile z wybranych folderów będą zsynchronizowane.

    Zobacz też