Wyślij wiadomość e-mail do grupy

Aby wysłać e-mail do grupy naciśnij przycisk Utwórz i zacznij wpisywać nazwę grupy w polu.

  • Wybierz odpowiednią grupę z listy, utwórz wiadomość e-mail i wyślij ją.
  • Innym sposobem jest wyszukiwanie na ekranie grup i kontaktów:

    • Stuknij ikonę + (prawo do linii Do)
    • Przejdź do grup i wybierz jedną
    • Wybierz Dalej

E-mail zostanie wysłany do wszystkich członków Grupy.

Autouzupełnienie

    Zobacz też