Jak wysłać wiadomość e-mail o wysokim priorytecie?

Aby dodać priorytet do wiadomości e-mail, naciśnij menu z trzema kropkami na ekranie tworzenia wiadomości i wybierz opcję Ustaw wysoki priorytet .

Możesz również ustawić tę opcję jako domyślną, używając opcji Więcej ... | Różne ustawienia konta | dotknij konta | Zaawansowane ustawienia konta | Użyj wysokiego znaczenia .

    Zobacz też