Jak wysyłać / odbierać zaszyfrowane wiadomości za pomocą aplikacji APG / PGP?

Aby wysłać zaszyfrowaną wiadomość, musisz mieć klucz publiczny odbiorcy. Aby odszyfrować zaszyfrowaną wiadomość, należy ją najpierw zaszyfrować przy użyciu Twojego klucza publicznego.

Możesz sprawdzić swoje kluczowe ustawienia w APG poprzez Kontakt | Moje klucze | Wybierz swój klucz | Edytuj .

Ze względów bezpieczeństwa bezpieczniej jest mieć oddzielne klucze do podpisywania i szyfrowania wiadomości, ale można użyć tego samego klucza do obu tych celów.

Nie musisz specjalnie rejestrować odbiorcy do usługi BlueMail, aby rozpoznać je jako adresatów zaszyfrowanych wiadomości e-mail, ale ich adres e-mail musi być powiązany z ich kluczem publicznym w APG.

Uwaga: Błąd odszyfrowywania "Nie odnaleziono klucza" występuje najprawdopodobniej dlatego, że wiadomość nie została zaszyfrowana przy użyciu Twojego klucza publicznego lub że nie masz już dostępu do odpowiedniego klucza prywatnego.

    Zobacz też