Gdzie mogę zobaczyć e-maile, które wysłałem?

Twoje wysłane przesyłki są zsynchronizowane z serwerem twojego dostawcy.

Możesz wyświetlić foldery za pomocą: Przesuń palcem od lewej krawędzi lub dotykając logo lewego górnego rogu i wybierając żądane konto. Wybierz Wysłane, aby zobaczyć wysłane wiadomości e-mail.

    Zobacz też