Jak okresowo sprawdzać pocztę e-mail? Jak ustawić interwał pobierania?

Za pomocą usługi BlueMail można ustawić czas odpytywania, wykonując następujące czynności: Dotknij Więcej ... | Powiadomienia | Natychmiastowe ustawienia Push Naciśnij lub Pobierz | Wybierz Pobierz Fetch Interval i wybierz częstotliwość sprawdzania nowych e-maili.

    Zobacz też