Jak włączyć / wyłączyć wyświetlanie przycisku redagowania?

Możesz włączyć lub wyłączyć opcję wyświetlania przycisku tworzenia, używając opcji Więcej ... | Ustawienia globalne | Dostosuj wygląd | zaznacz / odznacz przycisk Zawsze pokazuj przycisk tworzenia .

    Zobacz też