Obsługa GAL (Global Address List) dla Exchange

BlueMail obsługuje GAL (globalna lista adresów) dla Exchange.

Możesz zacząć pisać trzy litery nazwy kontaktów, a BlueMail automatycznie uzupełni ją z katalogu wymiany GAL.

    Zobacz też