Co to jest folder Trash / Archive? Jaka jest różnica między usuwaniem a archiwizowaniem? Co to jest Archiwum?

Archiwum zwykle przechowuje pocztę w folderze archiwum, aby móc z niej skorzystać w przyszłości. Funkcja usuwania często umieszcza pocztę w folderze Kosz, który jest okresowo czyszczony, a także może być ręcznie usuwany na zawsze na żądanie. Dostęp do obu tych folderów można uzyskać z okienka Foldery.

Możesz wyświetlić foldery za pomocą: Przesuń palcem od lewej krawędzi lub dotykając logo lewego górnego rogu i wybierając żądane konto. Wybierz Kosz / Archiwum .

    Zobacz też